Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Budynek biblioteki

O NAS

Powszechne czytelnictwo w Słomnikach zapoczątkował działacz ludowy i społecznik, prawnik, urzędnik sądowy, konsularny, senator – Zygmunt Nowicki. Jak podaje Biogram Biblioteki Sejmowej założył on w 1915 roku Towarzystwo Oświaty Polskiej w Słomnikach z biblioteką, czytelnią i ochronką dla dzieci. Biblioteka Towarzystwa Oświaty Polskiej czynna była raz w tygodniu w sobotę. W pomieszczeniu gdzie znajdował się księgozbiór odbywały się też próby chóru „Lutnia” i sekcji teatralnej. Na podstawie przekazów ustnych wiemy, że w czasie II wojny światowej część księgozbioru przechowywana była na strychu szkoły męskiej. Trudno ustalić jaki był los wszystkich książek Towarzystwa Oświaty Polskiej, wiadomym jest, że po wojnie 608 z nich zapoczątkowało zbiory biblioteki publicznej.

Po II wojnie światowej pierwszą osobą opiekującą się księgozbiorem i udostępniającą go mieszkańcom była Stefania Szarek, następnie Wanda Kut, po niej – Barbara Barga. Wielce zasłużonym dyrektorem biblioteki był Józef Śmiałek. Przez szereg lat funkcję tę pełniła osoba, którą wielu mieszkańców Słomnik wciąż pamięta – Alicja Śmiałek. W tym czasie sieć biblioteczna oprócz biblioteki głównej i filii obejmowała szereg punktów bibliotecznych, w których udostępnianiem książek i krzewieniem kultury parali się społecznicy.

Najstarsi mieszkańcy Słomnik pamiętają bibliotekę jako wędrującą ponieważ często zmieniała lokalizację. Pierwszą z nich był dom nr 20 przy ul. Kościuszki. Można więc rzec, że biblioteka zatoczyła koło. Następnie mieściła się w Rynku pod nr 4, później ponownie na ul. Kościuszki ale po drugiej stronie ulicy pod nr 5. Od 1974 roku przez długie lata jej siedzibą był lokal na I piętrze remizy OSP, aż Uchwałą Rady Miejskiej z 2000 roku została przeniesiona do budynku tzw. „starej szkoły” na ul. Kościuszki 26, gdzie mieści się do dziś.