Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Dyrygentem i instruktorem jest Piotr Święchowicz

Orkiestra powstała jesienią 2006 roku przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza. Dzieci i młodzież zaczynały w niej naukę od podstaw, czyli od nauki nut i poznawania instrumentów. Obecnie orkiestra skupia 29 osób w składzie podstawowym oraz 7 osób
z naboru z 2020 roku.
IMG_5955

GRAFIK na wrzesień 2020

Zajecia we wtorki!
1, 8, 15 września

Grupa początkowa 14:30 - 16:00

1 . Magdalena N.

2 . Oliwia K.

3 . Oliwia O.

4 . Tymon O.

5 . Mikołaj S.

Grupa początkowa 16:00 - 17:00

1 . Martyna M.

2 . Patryk S.

3 . Ola G.

4. Dominika K.

Próby Orkiestry - pierwsza grupa skład podstawowy

17:30 – 18:30

Próby Orkiestry - druga grupa skład podstawowy

18:30 – 20:00