Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Piotr Święchowicz

piotr.dyrygent@gmail.com

Instruktorem Młodzieżowej Orkiestry Dętej prowadzonej przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza jest pan Piotr Święchowicz.

“Moja przygoda muzyczna zaczęła się w wieku 13 lat kiedy zapisałem się do parafialnej orkiestry dętej , tam też zacząłem rozwijać moje zainteresowania i pasje muzyczne .Następnie kształciłem się prywatnie po okiem profesora muzyki Piotra Lecha , w wieku 19 lat wstąpiłem do wojskowej orkiestry dętej sił lądowych w Krakowie , gdzie kształciłem się muzycznie i pogłębiałem wiedzę na wielu instrumentach pod okiem zawodowej kadry . Brałem czynny udział muzyczny z wieloma orkiestrami dętymi gdzie nabierałem wiedzy i doświadczenia pracy z amatorskimi orkiestrami .

W roku 2018 ukończyłem studium Dyrygentury w Nowym Sączu , brałem udział w wielu kursach dyrygenckich oraz warsztatach muzycznych . Przez 11 lat byłem dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry z Cianowic , obecnie jestem dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry ,,Tempo’’ z Iwanowic, Orkiestry Dętej Czapelanka oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza”.

 

Piotr Święchowicz