Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CENNIK USŁUG

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach

Biblioteka wykonuje ksero i druk materiałów własnych i powierzonych oraz zezwala na nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.) wprowadza się, co następuje:

§ 1

 1. Opłata za usługi kserograficzne i wydruk wynosia) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 – 0,40 zł
  b) ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 – 0,60 zł
  c) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 0,60 zł
  d) ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 1,00 zł
  e) ksero/druk kolorowy tekstu A4 – 0,80 zł
  f) ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A4 – 1,50 zł
  g) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A3 – 0,60 zł
  h) ksero/druk czarno-biały formatu A3 z elementami grafiki – 1,00 zł
  i) ksero/druk kolorowy tekstu A3 – 3,00 zł
  j) ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A3 – 4,00 zł

§2

 1. Ze zbiorów Biblioteki nie będą kserowane wydawnictwa wydane do 1949 roku i te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitki kserograficznej.
 2. Użytkownik może fotografować ww. wydawnictwa za pomocą własnego sprzętu cyfrowego tylko po udzieleniu przez bibliotekarza pozwolenia.

§3

Zamówienia wykonywane są przez bibliotekarza w miarę posiadanych możliwości.

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.